Regulamin

everydaystore.pl – Regulamin sklepu internetowego – aktualizacja z dnia 16.12.2016 r.

Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym Everyday/Everydaystore (określanym dalej jako „Sklep”) działającym pod adresem: everydaystore.pl.

Kupujący w Sklepie akceptuje poniższy regulamin.

 

Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu jest firma: GTA GAWLIK, ul. Folwarczna 9, 58-230 Niemcza; NIP: 8821924330; REGON: 022293404.
 2. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, określana dalej jako „Klient”.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.
 4. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone do obrotu na polski rynek.
 5. Wystawiamy fakturę VAT.

 

Procedura zamówienia

 1. Zamówienia w sklepie można składać 24 godziny na dobę. Dopuszczamy możliwość przerw technicznych, wyłączających możliwość przyjmowania i realizacji zamówień Klientów. W każdym takim przypadku przerwa w funkcjonowaniu serwisu zostanie ograniczona do niezbędnego minimum.
 2. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich i stanowią wartości brutto (zawierają podatek VAT). Ceny te nie obejmują kosztów przesyłki. Dostępne formy i koszty dostawy są wyszczególnione w dziale Regulaminu (DOSTAWA I ODBIÓR). Wszelkie ewentualne rabaty jakie mogą być okresowo udzielane Klientom przez Sklep są naliczane od ceny brutto produktu.
 3. Klient składa zamówienie bez konieczności rejestrowania swoich danych na stronie internetowej (bez konieczności logowania się) lub poprzez swoje konto, które zostało wcześniej założone w Sklepie.
 4. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna-sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Przez złożenie zamówienia przez Klienta należy rozumieć dodanie produktów z oferty Sklepu do Koszyka produktów i wypełnienie stosownego formularza z danymi teleadresowymi koniecznymi do realizacji zamówienia. Dopuszcza się również złożenie zamówienia przez Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem „Kupuję i płacę”, użytkownik ma możliwość dokonywania modyfikacji w zamówieniu oraz w danych do wysyłki.
 6. Prosimy Klientów o podawanie prawidłowych i możliwie jak najpełniejszych danych kontaktowych podczas składania zamówienia – imienia i nazwiska lub nazwy firmy, pełnego adresu, adresu email oraz numeru telefonu. Nieprawidłowe lub niekompletne dane mogą opóźnić, a nawet uniemożliwić realizację zamówienia.
 7. Po opłaceniu zamówienia przy pomocy wybranej metody płatności (więcej o opcjach płatności w części Płatności) i zaksięgowaniu wpłaty na koncie, Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji drogą mailową na wskazany przez niego adres mailowy. Będzie ono  zawierało informacje dotyczące szczegółów zamówienia,  wybranego rodzaju dostawy oraz danych wysyłkowych.
 8. W przypadku opłacenia należności i braku potwierdzenia prosimy o kontakt ze sklepem: hello@everydaystore.pl
 9. Prosimy o uważne sprawdzenie poprawności danych zawartych w otrzymanym Potwierdzeniu złożenia zamówieniu. W przypadku gdy którekolwiek z danych w potwierdzeniu są niepoprawne lub niekompletne, prosimy o niezwłocznie zgłoszenie tego faktu obsłudze Sklepu. Każde zamówienie może być anulowane przez Klienta do momentu, gdy zostanie mu nadany status „Wysłane”. Z chwilą gdy przesyłka zostanie wysłana, klient ma obowiązek jej odebrania zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług na odległość z dnia 18 lipca 2002 r.

 

Płatności

 1. Wszystkie dostępne formy płatności oraz dane do przelewu są przedstawiane podczas składania zamówienia oraz na stronie DOSTAWA I PŁATNOŚCI.
 2. Płatności za zamówione produkty można dokonać przelewem bezpośrednio konto bankowe firmy.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

 

Realizacja zamówienia

 1. Realizacja zamówienia odbywa się w dni robocze, w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez Sklep informacji o poprawnej autoryzacji płatności (w przypadku wyboru opcji płatności za pośrednictwem Dotpay lub po zaksięgowaniu wpłaty w przypadku przelewu na konto firmy). Zamówienie ma od tego momentu status „W trakcie realizacji” i zostaje nadane do wysyłki wybraną metodą. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone
 2. W przypadku, gdy płatność nie zostanie uregulowana w ciągu 7 dni od daty złożenia zamówienia, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.
 3. Z momentem nadania przesyłki zamówienie otrzymuje status „Wysłano”, a Klient zostaje poinformowany o tym fakcie pocztą elektroniczną. W przypadku wybrania przesyłki kurierskiej, wiadomość przesłana do Klienta dodatkowo zawiera nr listu przewozowego oraz link do serwisu internetowego firmy transportowej umożliwiający monitorowanie przesyłki. W przypadku wysyłki Paczkomatem, Klient otrzymuje powiadomienie od firmy InPost, operatora sieci Paczkomatów, informujące o możliwości monitorowania przesyłki.
 4. W zależności od wybranej przez Klienta formy dostawy, zamówione towary są dostarczane pod wskazany przez Klienta adres lub do wybranego przez Klienta Paczkomatu (w przypadku dostawy za pośrednictwem firmy InPost). Do kosztów zamówienia doliczany jest koszt wysyłki zgodnie z opłatami podanymi na stronie DOSTAWA I PŁATNOŚCI. Klient zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru. W przypadku stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia rzeczy, powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika, informując o tym Sklep.

 

Dostawa i odbiór

 1. Przesyłki kurierskie. Przewidywany czas dostawy przesyłki kurierskiej to 1 dzień roboczy liczony od dnia nadaniu przesyłki. Przesyłki kurierskie nadawane są codziennie do godziny 12:00, więc zamówienia zrealizowane po tej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego.
 2. Przesyłki pocztowe. Przesyłki te nadawane są codziennie do godziny 12:00, więc zamówienia zrealizowane po tej godzinie wysyłane są następnego dnia roboczego. (uwaga! w sezonie świątecznym 1-31 grudnia czas realizacji zamówień ulega zmianie do max.48 godzin) Produkty wysyłane za pomocą Poczty Polskiej (listem poleconym priorytetem bądź paczką priorytetem) powinny być dostarczane na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w terminie do 2 dni roboczych.
 3. Przesyłka Paczkomatem. Przesyłki obsługiwane przez firmę InPost. Nadane do godziny 12 zostają wysłane tego samego dnia, po tej godzinie wysłanie następuje kolejnego dnia roboczego. Czas dostarczenia do wybranego Paczkomatu do 3 dni roboczych.
 4. Dostawa zagraniczna realizowana jest wyłącznie przy pomocy usług oferowanych przez Pocztę Polską (list polecony priorytet bądź paczka priorytetowa). Przewidywany czas dostawy na terenie Europy to od 2 do 5 dni roboczych.
 5. Koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient. Do każdego przesyłanego towaru załączany jest dowód zakupu (faktura VAT).

 

Zwroty, wymiany, reklamacje

 1. Klient ma prawo zwrócić zakupiony towar bez podania przyczyny. W takim przypadku w ciągu 14 dni od daty dostawy należy zgłosić zamiar dokonania zwrotu. Następnie towar należy zwrócić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia. Zwrot jest możliwy wyłącznie, jeśli towar jest kompletny, nie został uszkodzony lub zniszczony i nie nosi śladów użytkowania. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracamy kwotę zakupu przelewem na konto bankowe Klienta, bądź też wymieniamy na inny produkt z oferty Sklepu.
 2. Klient ma prawo do wymiany towaru na inny. Odesłanie towaru odbywa się na koszt klienta, Sklep wysyła produkt na wymianę na swój koszt. Produkt odesłany na wymianę musi być zwrócony w stanie niezmienionym – nienoszącym śladów użytkowania  i w opakowaniu firmowym. Szczegóły wymiany powinny być uzgodnione w korespondencji mailowej z obsługą sklepu: hello@everydaystore.pl
 3. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do sklepu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.
 4. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez Sklep ponosi Sklep. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt odesłania towaru do Sklepu w kwocie odpowiadającej kosztowi nadania przesyłki poleconej za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 5. W przypadku reklamacji, Klient proszony jest o kontakt ze Sklepem wysyłając maila na adres hello@everydaystore.pl
 6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
 7. Towar odsyłany do Sklepu w ramach zwrotu, wymiany lub reklamacji należy odesłać w sposób umożliwiający uzyskanie potwierdzenia nadania na adres: ul. Żeromskiego 83/3 50-312 Wrocław. Z dopiskiem: Everydaystore.pl – zwrot / wymiana / reklamacja.
 8. pl dokłada wszelkich starań, aby prezentowane opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym. W razie ewentualnych wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

 

Pozostałe

 1. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie przez GTA GAWLIK ul. Folwarczna 9, 58-230 Niemcza NIP 8821924330 w celu realizacji zamówień w sklepie internetowym everydaystore.pl i działań marketingowych Everyday/Everydaystore.pl (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. nr 133 poz. 883).
 2. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu. Zmiany regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie sklepu. Zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze sklepu.

 

Polityka prywatności

 1. Administratorem danych jest GTA GAWLIK ul. Folwarczna 9, 58-230 Niemcza NIP 8821924330
 2. Dane osobowe gromadzone przez sklep służą wyłącznie do realizacji zawartej umowy kupna-sprzedaży oraz do celów marketingowych sklepu. Everydaystore nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie udostępnia danych osobom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, bądź też na żądanie uprawnionych organów w związku z toczącymi się postępowaniami.
 3. Dane osobowe Klientów, którzy dokonali zakupu produktów w sklepie niezbędne do zrealizowania dostawy, są przekazywane podmiotom realizującym dostawy zamówionych produktów, na potrzeby ich dostarczenia do Klienta. Wybierając opcję płatności on-line, Klient jest automatycznie kierowany do serwisu agenta rozliczeniowego  – Dotpay S.A., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowanego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000296790, posiadającego numer NIP 634-26-61-860. Wszystkie dane podawane przez Klienta na stronach agenta rozliczeniowego są szyfrowane, a pracownicy sklepu nie mają do nich wglądu.
 4. Serwis internetowy Everydaystore posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne mające na celu ochronę gromadzonych informacji i danych osobowych. Sklep Everydaystore znajduje się na dedykowanej platformie sprzętowej do której mają dostęp tylko i wyłącznie przeszkoleni pracownicy firmy.
 5. Klient ma prawo do wglądu i poprawiania swoich danych osobowych oraz może zwrócić się do Sklepu o usunięcie podanych wcześniej danych osobowych z bazy Sklepu.